مبدل ۲۴ به ۱۲ ولت ۳۰ آمپر

مبدل ۲۴ به ۱۲ ولت ۳۰ آمپر مارک DIC

dic-30a