سیم دوشیاره رادیویی

سیم دوشیاره رادیویی نیم متری تمام مس اورجینال

سیم-دوشیاره-نیم-متری