اینورتر ۱۵۰۰ وات

اینورتر ۱۵۰۰ وات ۱۲ ولت DC به ۲۳۰ ولت AC مارک SUOER

suoer-1500-w