اینورتر ۱۲۰۰ وات

اینورتر ۱۲۰۰ وات ۱۲ ولت DC به ۲۳۰ ولت AC ،مارکSUOER

suoer-1200-w