اینورتر ۱۰۰۰ وات

اینورتر ۱۰۰۰ وات ۱۲ ولت DC به ۲۳۰ ولت AC ،مارک SUOER

suoer-1000-w